Rozwód z klasą – czyli kiedy Sąd nie decyduje o tym kto ponosi winę w rozpadzie związku małżeńskiego?

Rozwód zwykle kojarzy się z długim, kosztownym i męczącym procesie sądowym. Niekiedy jednak, może dojść do sytuacji w której orzeczenie rozwodu nastąpi na pierwszej rozprawie. Kiedy jest to możliwe?

W pierwszej kolejności należy zbadać, czy nie ma szans na uratowanie małżeństwa i pojednanie się małżonków.

Następnie należy przemyśleć, czy chcemy, aby Sąd decydował o tym, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa (dzieje się to wyłącznie gdy zażąda tego któryś z małżonków). Sprawy, w których Sąd nie orzeka z czyjego powodu doszło do rozpadu pożycia, są coraz częstsze i trwają zdecydowanie krócej.

W zdecydowanej większości Sąd ustala jednak winę obydwojga małżonków. Nigdy za to, nie miarkuje, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do zaistniałej sytuacji.

Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, warto zastanowić się czy faktycznie istnieje konieczność orzekania o winie i zbierania obszernych dowodów. Z mojej własnej praktyki wynika, że o wiele lepiej rozstać się w zgodzie. Jest to kluczowe ze względu na konieczność dalszej współpracy w wychowaniu dzieci.

W każdej z wyżej opisanych sytuacji, w celu sprawdzenia i oceny możliwości orzeczenia rozwodu, zapraszam do kontaktu pod adresem: www.adwokat-czech.pl

Categories:

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.