Kancelaria Adwokacka Adwokat Sylwia Czech w Łomiankach specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego i prawa pracy. Istnieje również możliwość udzielenia pomocy prawnej w każdej innej sprawie, w szczególności z zakresu prawa cywilnego.

PRAWO RODZINNE

Sprawy rodzinne to postępowania, w których obok dorosłych uczestniczą też dzieci. To właśnie tu waży się interes najmłodszych, a ich dobro i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Poniżej przestawiam Państwu przykładowe postępowania, jakie mogą toczyć się w sprawach rodzinnych, w których będę w stanie Państwu pomagać:

podział majątku wspólnego
rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny m.in ustanowienie pieczy zastępczej nad dzieckiem, uzyskanie zgody Sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka
alimenty na rzecz dziecka
władza rodzicielska
ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka
przysposobienie (adopcja)
ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa
ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa

PRAWO SPADKOWE

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe często wiąże się z silnymi konfliktami rodzinnymi. W czasie swojej praktyki zawodowej jestem tego świadkiem nader często. Wiem też, że pomoc adwokata w tej materii pozwoli Państwu uniknąć wielu stresów i problemów.

Jako adwokat w Łomiankach, oferuję tu kompleksową pomoc. Wyjaśnię różnice w rodzajach testamentów, kwestie ważności czy kolejności dziedziczenia. Pomogę podjąć decyzję w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, tak samo wyjaśnię i pomogę w staraniach o należny zachowek, jak również pomogę przejść przez postępowanie o dział spadku i rozliczenia z tym związane.

PRAWO PRACY

Praca jest ważnym elementem życia każdego z nas. Poświęcamy jej dużo czasu i energii. Mamy wynikające z niej prawa i obowiązki. Nie dziwne więc, że tu także dochodzi do sporów. Prawo pracy przede wszystkim znajduje unormowanie w Kodeksie Pracy oraz szeregu innych ustaw, które pomagają nam w następujących postępowaniach:

uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia pracownika do pracy na poprzednich warunkach
odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
odwołania od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika
W tej materii, podejmuje się reprezentowania zarówno pracownika, jak i pracodawcę

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne jest bardzo szeroką dziedziną prawa. Obejmuje postępowania o zasądzenie świadczenia, ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa, jak również ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Z chęcią podejmę się reprezentowania Państwa w postępowaniach, których przedmiotem będzie m.in.:

stwierdzenie zasiedzenia
wydanie nieruchomości
rozliczenie konkubinatu
zapłata
zniesienie współwłasności
odszkodowanie i zadośćuczynienie

Z przyjemnością pomożemy Państwu również w innych postępowaniach.

Adwokat Sylwia Czech – kancelaria adwokacka Łomianki
Szybka i skuteczna pomoc prawna w Łomiankach.
Specjalizacje: adwokat alimenty, rozwód prawnik, spadek adwokat, zasiedzenie adwokat – Łomianki.
Profesjonalna pomoc prawna w każdej sprawie.